VÍTAME VÁS NA STRÁNKE MATERSKEJ ŠKOLY RÁZUSOVA 

Školský vzdelávací program našej materskej školy je zameraný na vytváranie správneho postoja detí k prírode a k životnému prostrediu.

"Ruka v ruke s prírodou a umením"