Kolektív materskej školy

    Janetta Ronecová
   Riaditeľka MŠ
 
Telefón: 037 / 7720704
 

                         1. Trieda (malá trieda):

                                      Triedna učiteľka a administrátor stránky : Erika Bajanová
                                     Učiteľka: Bc. Stanislava Aszódi

 

                     2. Trieda (stredná trieda):

                                       Triedna učiteľka: Ing. Lucia Ratulovská

                                        Učiteľka: Ing. Ivana Dubrovayová 
                                                                                        

                    3. Trieda ( Predškolská trieda):

                                      Triedna učiteľka: Bc. Martina Tóthová 

                                        Učiteľka: Janetta Ronecová
 

                                Nepedagogickí zamestnanci(upratovačky):

                                               Jarmila Lehocká               
                                               Ingrid Virágová
 

                               Zariadenie školského stravovania:

                               Vedúca ZŠS: Monika Sabová
                               Kuchárky :Terézia Strapková, Andrea Kolníková,Gabriela Hamarová