Kolektív materskej školy

 
PaedDr. Jana Sádovská, PhD.
   Riaditeľka MŠ
 
Telefón: 037 / 7720704
 

 
1. Trieda:
Triedna učiteľka: Bc. Martina Tóthová

Učiteľka: PaedDr. Jana Sádovská, PhD.
 
2. Trieda:
Triedna učiteľka: Mgr. Michaela Cocherová
Učiteľka: Bc. Stanislava Aszódi
 
3. Trieda:
Triedna učiteľka: Janetta Ronecová
Učiteľka: Alena Štefanková
 
Nepedagogickí zamestnanci:
Jarmila Lehocká               
Ingrid Virágová
 
Zariadenie školského stravovania:
 
Vedúca ZŠS: Monika Sabová
Hlavná kuchárka: Andrea Čechová
Pomocná kuchárka: Gabriela Hamarová
                             Ing. Dubrovayová Ivana