Materská škola Rázusova

je škola rodinného typu s celodennou výchovou a vzdelávaním.
Je trojtriednou materskou školou s dlhoročnou tradíciou. K objektu materskej školy patrí
veľký a priestranný areál bohatý na zeleň. Edukačný proces zabezpečuje 6 kvalifikovaných
učiteliek vrátane s riaditeľkou školy.