Materská škola Rázusova

je škola rodinného typu s celodennou výchovou a vzdelávaním.
Je trojtriednou materskou školou s dlhoročnou tradíciou. 

K objektu materskej školy patrí
veľký a priestranný areál bohatý na zeleň, priestrannný dvor s množstvom preliezačiek, hojdačiek a  pieskoviskom. 

Pravidelne chodíme na prechádzky do okolia a vedieme deti ku bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke. 

V edukačnom procese dbáme na rozvoj všetkých zručností. 

Edukačný proces zabezpečuje 6 kvalifikovaných
učiteliek vrátane s riaditeľkou školy.