Zápis bude prebiehať 3.5 - 4.5. 2022 v čase od 12:30 

Запис відбудеться 3.5 -4.5. 2022 року з 12:30 год 

Dokumenty k zápisu 

 

Oznam ku zápisu do MŠ : TU

Informácie o zápise : TU

Žiadosť o prijatie dieťaťa : TU

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021: TU 

Prevádzka materskej školy je obnovená pre všetky deti bez obmedzenia. Od 25.2. 2022 sprevádzajúca osoba dieťaťa vstupuje do prevádzky materskej školy bez testu za dodržania protiepidemiologických opatrení - dezinfekcia rúk, respirátor, odstup. 

 Rodič podpisuje čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti pri prvom nástupe do MŠ a vždy po chýbaní dlhšom ako 3 dni vrátane víkendu TU

Depistáž súhlas : TU

Manuál pre materské školy (Školský semafór) platný od 2022  TU

Konzultácie s vedením MŠ - každý pracovný deň 11:00- 12:30 (po dohode aj v inom pracovnom čase)

               Konzultácie s pedagogickými zamestnancami - každý pracovný deň od 12:00-12:30 (po dohode aj v inom pracovnom čase)