Oznamy pre rodičov a akcie v MŠ

 

Zoznam akcií MŠ Rázusova na školský rok 2018/2019   TU 
                       Akcie sú orientačné, počas školského roka sa môžu dopĺňať.
 
                                                                                                                               
Prevádzka materskej školy Rázusova začína od 3.9.2018.

                                                                                                                                                        

Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o grant v grantovom programe - Mením svoje mesto. Cieľom grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev v Nitre s tým, že budú zapracované hlavne potreby, záujmy a nápady občanov Nitry. Program chce motivovať k aktívnej participácii pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít. Celková podpora projektu bude 50-tuisíc eur, maximálna podpora jedného projektu je vo výške 5-tisíc eur. Všetky projekty budú realizované v Nitre. Oprávnené oblasti podpory sú - napríklad zlepšenia v drobnej záhradnej a parkovej architektúre na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, vytváranie a obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru, obnova kultúrno-historických lokalít, výsadba a revitalizácia zelene, tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad, vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, vytvorenie mobilných Smart aplikácií - zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, či aplikácie v oblasti marketingových nástrojov v rámci zvýšenia informovanosti a popularizácie života obyvateľov Nitry.

Prihláste svoj projekt na: www.nkn.sk

Realizácia do : 15. novembra 2018