Režim dňa

06.30 hod. – 08.30 hod. - Hry a činnosti podľa výberu detí
08.30 hod. – 09.00 hod. - Činnosti zabezpečujúce
životosprávu (desiata, hygiena)
09.00 hod. – 10.00 hod. - Dopoludňajšie cielené
vzdelávacie aktivity
10.00 hod. – 11.30 hod. -  Pobyt vonku
11.30 hod. – 12.00 hod. - Činnosti zabezpečujúce
životosprávu (obed, hygiena)
12.00 hod. – 14.00hod. - Odpočinok
14.30 hod. – 15.00 hod. - Činnosti zabezpečujúce
životosprávu (olovrant, hygiena)
15.00 hod. – 16.30 hod. - Poobedné cielené vzdelávacie aktivity

Dochádzka detí do MŠ od 6:30 - 8:00 

Prevzatie detí po 15:00 - do 16:30

Pri poldennom pobyte v MŠ prevzatie detí od 12:00 - 12:30